En snøball i helvete

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 4. oktober 2023


Emblemsvåg og Siljeholm gjentar i Klassekampen 2.10. sine forslag om å anskaffe 3 til 30 taktiske atomvåpen, for å bruke det spaltbare materialet til "norske" kjernekraftreaktorer. De drar på samme tid både "miljøkortet" og "nedrustningskortet" og forsøker å ta Nuclear Threat Initiative NTI til inntekt for det. Hva NTI mener om denne typen konvertering av spaltningsmateriale fra taktiske våpen til kjernekraft kan jo være interessant å få utredet.

Det ser ikke ut til at Emblemsvåg og Siljeholm tar inn over seg at verden har endret seg drastisk siden NTI ble startet. Men NTIs grunnide og forslag fra Sam Nunn og Richard Lugar, som resulterte i Nunn-Luga- loven i 1991 med tilføyelser i 1992–93, handlet om å håndtere den situasjonen som oppsto da Sovjetunionen gikk i oppløsning etter 1989 og etterlot seg kjernevåpen i Belarus, Kasakhstan og Ukraina. Disse våpnene skulle enten destrueres eller tilbakeføres til Russland. Det spaltbare materialet ble solgt fra Russland til USA, hvor det etter intensjonen skulle brukes i kjernekraftverk (under programmet "Megatons to Megawatts"). Det var en situasjon da verden var opptatt av å redusere kjernevåpentruslene og stormaktene hadde interesser av å gjennomføre det.

Slik er det ikke lenger. Tvert imot har Ukraina-krigen banet vei for en ny og farligere tid og aktualisert taktiske kjernevåpen. De er mer etterspurt enn noen gang. Siden langt de fleste taktiske kjernevåpen i hele verden er basert på plutonium, så må vi anta at disse NTNU-forskerne ser for seg "norske" kjernereaktorer basert på Mixed oxide fuel, MOX. Og da må de også skaffe en plutoniumsfabrikk for dette formålet. Og vi må spørre: Hvilken norsk fjord ønsker seg en plutoniumsfabrikk? Og har de tenkt gjennom at uansett vil MOX til bruk i reaktorer også kunne brukes til å produsere enda mer spaltbart materiale. Med andre ord, realisere mulighetene for å produsere flere atomvåpen. Ønsker vi den muligheten? Hvilken stormakt kan man tenke seg vil hjelpe Norge med det?

At våre to forskerne fra NTNU skulle få kjøpt seg noen slike taktiske stridshoder under det ene eller andre arrangementet ("garasjesalg" eller ikke) er når sant skal sies mindre sannsynlig enn den berømmelige snøballen i helvete. Man må derfor lure på hvorfor slike tullete forslag kommer fra forskere ved en institusjon som NTNU?