Stadig nytt om kjernekraft

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 4. november 2023


Kjernekraft-tilhengerne Emblemsvåg og Siljeholm foreslo i en kronikk i Klassekampen  2. oktober at Norge kunne bygge kjernekraftverk basert på plutonium fra taktiske atomvåpen. De ønsket å kjøpe et par stridshoder! Som om det var en realistisk mulighet. Slik forsøkte de å bruke både "miljøkortet" og "nedrustningskortet". I samme avis 1. november bruker de "energikortet" og "distriktskortet" ved å foreslå at et kjernekraftverk som kan løse antatt energimangel på Østlandet, kan bygges på den gamle raffineriområdet på Slagentangen og skaffe Tønsberg tusenvis av arbeidsplasser!

Som modell anfører de Emiratenes nye kjernekraftverk i Barakah. men nevner ikke at også dette er omstridt etter at simulerte forsøk i 2022 viser at faren for stor spredning av nedfall ved ulykker vil kunne ramme mange storbyer i Gulfen og føre til "relocating large numbers of people" (World Nuclear Industry Status Report 2022, s. 323). Hvor vellykket prosjektet er, vil bare tida vise. Men så langt ser det ut til at Emiratene først og fremst vil satse på solenergi. Planen er at i 2050 skal 50 % være ren energi med 44 % fornybar, og bare 6 % fra kjernekraft (samme kilde).

Emblemsvårg og Siljeholms stadige nye "kort" gir inntrykk av politisk kampanjejournalistikk. De svarer ikke på motforestillinger, men trekker stadig påfunn opp av hatten, slik også skribentene fra firmaet Norsk Kjernekraft gjør. Det neste vi kan vente oss er nye oppslag om fantastisk små SMR-er, om saltsmeltereaktorer og toriumsreaktorer, plassert på flytende plattformer eller lektere, som kan taues hit og dit hvor det kan være "behov" for en planlagt strømsugende "fabrikk" for kryptovaluta.