Tenkt og virkelig

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 14. juli 2023


Norsk Kjernekraft mange innspill i Aftenposten om kjernekraft, minner oss om admiral Hyman Rickovers ord om "papirreaktorer" versus "virkelige reaktorer" fra 1953: En reaktor "på tegnebrettet" blir alltid framstilt som liten, enkel, billig, kan bli bygd veldig fort, er fleksibel, trenger ingen nye geniale løsninger, kan bruke foreliggende teknologi, kan tilpasses alle behov og har ingen av bransjens eksisterende problemer. Men en "virkelig" reaktor, derimot, er stor, tung, komplisert, medfører behov for en mengde ny teknologi, ligger alltid langt bak skjema, overskrider alltid budsjetterte kostnader med betydelig margin og overskrider alle planlagte forutsetninger. Jeg vil føye til: og blir et enormt miljøproblem. 

 Rickover hadde vært sjef for den amerikanske marines reaktorprogram i tre tiår da han foreleste disse ordene for Kongressen i 1970. Vi må tro at han visste hva han snakket om.