Har Norsk Kjernekraft en bedre løsning?

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 17. juni 2023


Det er ikke lett å bli klok på Norsk Kjernekraft AS. Håvard Kristiansen hugger til i Aftenpostens spalter når man spør om hva slags kjernereaktorer de tror og ønsker kan bli lønnsomme for investorene, samtidig som de kan skaffe store mengder billig kraft uten å skade miljøet eller bidra til spredning av kjernevåpenteknologi. På den ene siden virker det som Norsk Kjernekraft ønsker seg en vannkjølt reaktortype, sammen med Rolls Royce. På den andre siden hører vi om hurtigreaktorer og thorium. Jeg antar at Norsk Kjernekraft er klar over at Norge på 1950- og 60-tallet bidro til å spre kjernevåpenteknologi. Noe slikt ønsker vi ikke igjen. Det er liten tvil om at den mest aktuelle og foretrukne 4. generasjons reaktor SMR vil være en hurtigreaktor basert på anriket (eller opparbeidet) brensel. Den typen man foretrekker i Sverige er ifølge Svensk Kärnbränslehantering AB en moderatorløs og blykjølt hurtigreaktor. Det lover ikke godt. Men Norsk Kjernekraft har kanskje en bedre løsning?