Trygt nok?

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 28. juni 2023


Norsk Kjernekraft AS mener i Aftenposten 20.6. at de skal kjøpe reaktorer av "generasjon 3+" som skal bruke "normalt anriket uran" som brensel. Det skal være "den tryggeste energikilden som finnes". Mer trygg enn solcellepaneler, vindmøller eller vannkraftverk?

Heldigvis har mye skjedd siden Three Mile Island, Tsjernobyl og Fukushima. Men mange av problemene finnes fortsatt. Det så vi ved Forsmark 1-reaktoren i juli 2006, da ikke bare strømforsyningen til reaktoren falt ut og dermed kjølevannspumpene, men også nødanlegget med gassturbin, dieselgeneratorer og batteribank. Det umulige hadde skjedd. Hvis man ikke hadde fått igang strømforsyningen etter 23 minutter, ville det endt med katastrofe. På grunn av en enkel kortslutning.

Når dette kunne skje i Sverige, som har stor kjernefysisk kompetanse og seks reaktorer i drift, hva kan ikke da skje i Norge, hvor vi ennå ikke har klart å rydde opp med våre fire gamle reaktorer fra 1950-tallet?