Er SMR-reaktorer en god løsning?

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 31. mai 2023


Håvard Kristiansen fra Trond Mohns Norsk Kjernekraft skriver i Aftenposten at det ikke er vanskelig «å skaffe atombrensel» til nye kjernekraftverk fra utlandet.

Men det er ikke dét tvilen handler om. Norsk Kjernekraft har tatt til orde for å introdusere såkalte SMR-reaktorer, som krever anriket brensel (uran) eller opparbeidet brensel (plutonium), i praksis det siste.

Det som har gjort dette forretningsmessig attraktivt, er mulighetene for å anvende allerede brukt reaktorbrensel til dette formålet. Det er et brensel som i dag finnes lagret i landet, og som utgjør et stort avfallsproblem. Men ønsker vi å opparbeide det? Eller å dytte problemet over til et annet land?

SMR-konseptene har møtt store problemer, ikke bare i møte med den tekniske virkeligheten, men også med markedet.