Uforståelig fra Titlestad

av Lars Borgersrud

Aftenposten 20. september 2021


Torgrim Titlestad hevder i Aftenposten 13. september at jeg «beveger meg på historieforfalskningens mark» og bringer «en oversettelse hinsides all fornuft» av det som står om Norge i Stéphane Courtois bok Black Book of Communism.

Jeg minner om at jeg faktisk har gjengitt ord for ord hva som står på engelsk i den engelske utgaven (i Aftenposten 13. august), på fransk i den franske utgaven (i Aftenposten 25. august) og hva som står på svensk i den svenske utgaven (i Aftenposten 25. august). Disse fantasifulle tekstene står faktisk på trykk. Titlestad skriver pussig nok at det å gjengi dem er «kildemisbruk» og «uten grunnlag i virkeligheten». Det er ikke lett å forstå.