Tull og tøys

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 3. januar 2024


Tidligere Rødt-medlem Eirik E. Jacobsen har i flere KK-innlegg forsøkt å overbevise leserne om at forslaget om å støtte Ukraina med luftvern og panservern kom fra partiledelsen og ikke fra "grasrota". Det er tøys og tull. Jeg var blant dem som foreslo dette. Jeg verken har eller har hatt verv i Rødt. Etter at jeg nærmest på refleks skreiv i Klassekampen 11. april 2022, blei jeg invitert av Anders Ekland til å holde innlegg mot Marielle Leraand og Ola Tunander på et møte i Oslo 30. april. Så blei jeg bedt av Torstein Dahle om å holde foredrag i litteraturhuset i Bergen 11. oktober 2022. Det innlegget la jeg ut på facebook. Anne Minken forslo at Gnist burde trykke det. Men det ville de ikke. Jeg kjente ingen i partiledelsen og hadde ingen anelse om hva de mente. Jeg blei invitert til Dagsnytt-18 sammen med Joachim Møllersen fra nettopp denne ledelsen. Han var rykende uenig med meg.

Sannheten er at Ukraina-debatten blei spesielt bitter fordi det allerede fantes en fløy i Rødt som har vært skeptiske til deler av Rødt-ledelsen av andre grunner. Slik er det vel fortsatt? Min appell til dem er å tenke seg om på nytt istedenfor å tulle med utmelding. Når det gjelder krigen, så ser det ut til at Ukraina kjemper en desperat kamp for å overleve. Ingen veit hvordan det vil ende. Det kan bli en tung arv å forsvare.

Hvem er «Rødt-toppene», da?

Publisert i Klassekampen 9. januar 2024

Einar E. Jacobsen hevder i Klassekampen 6. januar at «det har aldri vært noe poeng» fra ham at «våpeninitiativet» kom fra partiledelsen i Rødt. Men 27. desember forsøker han indirekte å bevise nettopp det, ved å framheve at forslaget kom fra Boye Ullmann «som Moxnes’ ‘uoffisielle rådgiver’» og Terje Kollbotn, som vara til Stortinget, «begge med sentrale verv i partiet». Det er «absurd» å kalle landsmøtevedtaket om «våpenstøtte» for et «grasrotinitiativ», skriver han 20. desember.

I sine tre innlegg i Klassekampen 5., 20. og 27. desember med angrep mot Rødt, og selvfølgelig da også Rødts ledelse, bruker ikke Jacobsen begrepet «partiledelsen». I stedet bruker han begrepet «Rødt-toppene». Det gjør han til sammen ni ganger, så vidt jeg kan se. Spørsmålet er da hvem han mener «Rødt-toppene» er, hvis det ikke er partiledelsen?

Men slik formalisme til side. Ikke et eneste sted i disse tre innleggene skriver Jacobsen at han støtter Ukrainas motstandskamp. Tvert imot skriver han at «krigslinja har forutsigelig ført landet nærmere total ødeleggelse og hundretusenvis av meningsløse mennesketap». Og «krigslinja» er det ukrainerne som har valgt, ved å ta opp kampen. Slik snur Jacobsen verden fullstendig på hodet.

Interessant er det også å legge merke til at Jacobsen i disse tre artiklene ikke gjør noe poeng av at ukrainerne er «stedfortreder» for amerikanerne, slik så mange var så opptatt av i fjor. Nå heter det tvert imot at det ikke er noen «hemmelighet at amerikanerne innser at krigen er tapt», som Jacobsen skriver. Men likevel kjemper ukrainerne videre.

Det ser ikke ut til at ukrainerne er enige i at krigen er tapt, selv om amerikanerne eller Jacobsen mener det. Ukrainerne har, som vi alle vet, historiske tradisjoner med partisankrig langt tilbake, fra lenge før andre verdenskrig. 

Siste svar til Jacobsen

Publisert i Klassekampen 13. januar 2024

Einar Jacobsen forsøker i Klassekampen fredag å forklare hans bruk av «Rødt-toppene». Jeg må bare innrømme at det ikke er så lett å følge disse krumspringene. Når det gjelder realitetene i krigen, påstår han at jeg er helt «uinteressert» i om «våpenstrategien» virker. På meg er dette som om han hadde spurt vietnameserne, afghanerne eller palestinerne om deres «våpenstrategi» virket. Mon tro hva de vil svare.