Egil Christophersen

av Lars Borgersrud og August Rathke

Publisert i Aftenposten 23. november 2011


Historiker og førstekonservator Egil Christophersen døde 12. november etter lengre tids sykdom. Fra 2009 var Christophersen seniorrådgiver ved Museum Vest med spesielt ansvar for okkupasjonshistorien i Bergen og Hordaland. Egil Christophersen vokste opp i Bergen. Han ble cand.philol i 1977 ogunderviste som amanuensis i Bø i Telemark, som lektor ved Tønsberg gymnas og Langhaugen videregående skole i Bergen, før han i 1997 ble styrer på Nordsjøfartsmusee ti Telavåg.

Ved Nordsjøfartsmuseet gjorde Christophersen en pionérinnsats som ansvarlig for utstillingene om tragedien i Telavåg i 1942, om Shetlands-Larsen og om krigsårene i Sund kommune. Som museumsmann sto han sentralt i museumsreformen i 2005, da Kystmuseet i Øygarden, Det Hanseatiske Museum, Norges Fiskerimuseum og Herdla Museum gikk sammen om å danne Museum Vest. Han var også en drivkraft i arbeidet med å få etablert Havstrilen, årboken for Sotra og Øygarden. I 2006 var han museumsansvarlig for motstandsavdelingen i Bergenhus festningsmuseum.

Etter hovedoppgave om næringspolitikken 1945–55 satte Christophersen spor etter seg med Vestfold i krig, 1989, som var et av de første større historiske arbeidene som også brakte frem kommunistenes motstandsinnsats. Deretter kom Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene, I og II, i 1993 og 1995. I 1995 var Christophersen også bidragsyter til Norsk krigsleksikon 1940–1945. I 2009 og 2010 kastet han seg over et bredere tidsfelt med Nøtterøys historie 1914–2000, I og II. Ved sin bortgang var han i gang med å skrive Sabotasjeorganisasjonens historie i Bergen.

Egil var en dypt engasjert historiker og historieformidler, som har satt spor etter seg i de miljøene han har arbeidet og gitt bidrag til. Det var helt naturlig at han måtte stå sentralt i Museum Vests forskningsprosjekt om sabotasjeorganisasjonen i Bergen, som fortsatt er et hvitt felt i byens historie. Egil va ropptatt av å rette opp denne uretten.