En motstandsmanns retrett

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 12. april 2006


Finn Pettersen, en av de siste sentrale aktørene fra den illegale presse, har gått bort.

Redaktør av Krigsinvaliden, Finn Pettersen, gikk bort etter et halvt års sykeleie 30. mars. Han var en av de siste sentrale aktørene fra den illegale presse under andre verdenskrig.

Pettersen var født i 1922 og vokste opp i Drammen, hvor han ble lærling på Drammens Jernstøperi. Politisk var han aktiv i Fram-laget og AUL. Da krigen brøt ut, fungerte han som formann i Drammen AUL. Men motstandskampen gjorde ham til kommunist. Han utga en av de første illegale avisene og viste tidlig talent som en kreativ organisator av illegal trykkevirksomhet. Det medførte at Drammens-distriktet fra 1942 ble et landssenter for produksjon av aviser fra hele det politiske spekteret. Den illegale pressen ble et uvurderlig bidrag til holdningskampen gjennom å spre kunnskap om krigsutviklingen og ved å spre paroler og retningslinjer fra norske og allierte myndigheter.

I de første årene etter krigen var Pettersen aktiv i Kommunistpartiet. Etter hvert prioriterte han kreftene i forlaget Ny Dag (senere Falken), hvor han ble en pioner i lanseringen av politisk debattlitteratur. Senere har han ofret seg for arbeidet med å spre informasjon om krigen til stadig nye generasjoner, og skrevet utallige artikler og innlegg og debattert med skoleelever, studenter og andre. Han spilte en viktig rolle overfor etterkrigstidens yngre generasjoner av forskere og forfattere gjennom samtaler, notater og informasjoner og med inngående vurderinger av deres arbeider. Han har tålmodig minnet om betydningen av allsidig kildeorientering og vært et korrektiv i historikerstriden om motstandshistorien. Hans bok Alltid huske, aldri glemme, som han endelig fikk tid til å skrive ferdig i 2002, er et viktig bidrag til motstandshistorien.

Også i krigsveteranmiljøet har Pettersen bidratt til vidsyn og tatt den vanskelige oppgaven med å være et korrektiv. Ikke minst har han spilt denne rollen gjennom sitt mangeårige virke som redaktør for Krigsinvaliden, et arbeid han ofret seg for helt til slutten under sykeleiet.

Pettersen har fra starten kjempet krigsinvalidenes sak og i en årrekke vært den mest tillitsvekkende person å henvende seg til for veteraner som på en eller annen måte har trengt hjelp. I de senere årene har han også deltatt aktivt i De Skolehistoriske Samlinger og Drammens historielag. Han er trolig den eneste kommunisten i Norge som er hedret med HMKs fortjenestemedalje i gull spesielt for sin krigsinnsats (2004). Han tok imot med en viss ironi og mente typisk nok at andre hadde fortjent bedre.