Frisvold blander sammen

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 26. april 2010


Erland Frisvold anklager 21. april NRK for «Usannheter om Osvald-gruppen» ved å bringe sitater fra Kommunistpartiets presse i 1940. Men her blander han sammen «Osvald» og Norges Kommunistiske Parti (NKP). «Osvald» var som kjent den norske delen av Wollweber-organisasjonen, og hadde allerede 22 skipssabotasjeaksjoner mot Hitler bak seg da storkrigen startet i 1939. De satte i gang «panikkdagen» i Oslo. De deltok i felttoget.

I motsetning til «Osvald» ønsket ledelsen i NKP å finne en ordning med okkupasjonsmakten de første dagene. Det gjaldt også størstedelen av offiserskorpset, Administrasjonsrådet og Riksråds-forhandlerne sommeren 1940. Men NKP gikk i illegalitet vel en måned før Terboven forbød de andre partiene (unntatt NS). «Osvald» lanserte sabotasjen 22. juni 1941. Frem til sommeren 1944 var de fleste aksjonene utført av dem. «Osvald» samarbeidet med NKP fra høsten 1942 til februar 1944. Da ble det brudd.

Frisvold anklager «kommunistene» for at deres kamp først startet 22. juni 1941. Men ingen i Norge drev væpnet motstand før 22. juni 1941. Det er riktig at «Osvald» ikke fulgte regjeringens passivitet. Men det gjorde heller ikke oberst Birger Eriksen da han skjøt på «Blücher». Han og en rekke andre måtte handle ut fra sin samvittighet og overbevisning da regjeringen sviktet. Det skal vi være glade for.