Frisvold og krigen

av Lars Borgersrud

Publisert i Dagsavisen 27. januar 2009


I debatten om krigen fortsetter Erland Frisvold i sitt innlegg 21. januar sine angrep mot mine angivelige «enda mer uhyrlige påstander», «forbløffende uvitenhet» og «usannheter» i avisen. I mitt innlegg 15. januar pekte jeg på at Frisvolds to artikler framstår som en slags kortversjon av hans innlegg i Historisk tidsskrift nr. 3/2003, som jeg har svart på i nr. 4/2003.

Men Frisvold mener at han den gang ikke var blitt kjent med Militære veivalg 1940–45. Det må da bety at han ikke gjorde seg kjent med det han angrep. For Frisvolds artikkel i HT 3/2003 er rettet mot min bok Konspirasjon og kapitulasjon fra 2001, som han hyppig siterer. Til grunn for denne boka ligger (bl.a.) Militære veivalg 1940–45, hvilket klart framgår av litteraturliste og noteverk.