Hva foreslo utvalget?

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 15. april 2005


KKs journalist Tone Foss Aspevoll gir 9. april en slags omtale av Eva Simonsen og Kjersti Ericssons kommende bok om krigsbarns livshistorier, en bok som utgjør siste rapportering fra Sosialdepartementets krigsbarnprosjekt.

Aspevoll skriver i denne forbindelsen om Krigsbarnutvalget, at «spørsmålet om barna skulle sendes ut av landet ble reist, men dette ble ikke foreslått av utvalget». Sannheten er dessverre annerledes.

Krigsbarnutvalget ble oppnevnt av Sosialdepartementet i begynnelsen av juli 1945, for å utrede om og hvordan deportasjon av krigsbarna kunne iverksettes, eller hva som skulle skje hvis de ble i landet. Det som er riktig er at de gikk imot deportasjon til Tyskland, men ellers leverte utvalget en rekke forslag om hva som måtte gjøres hvis barna ble sendt ut av landet.

Sverige var særlig aktuelt. Utvalgets leder, samt landets sosialminister og flyktningeminister, hadde nær kontakt med sentrale svenske myndighetspersoner om dette, og svenskene tok også mot en liten gruppe barn i juli 1945. Men i september 1945 bestemte de seg for å ikke å ta i mot flere. Utvalget arbeidet med flere løsninger. Rett før jul 1945 tilbød leder av utvalget og Sosialdepartementets fagansvarlige ekspedisjonssjef, som også satt i utvalget, 9000 krigsbarn til en australsk innvandringskommisjon. Også sosialministeren deltok i kontakten med delegasjonen. Men australierne ønsket ikke å ta i mot barna.

Selv om det nok var ulike oppfatninger av spørsmålet i utvalget, er det ikke grunnlag for å hevde at det arbeidet for andre løsninger enn departementet. Det kan være på sin plass å peke på for leserne at en detaljert gjennomgang av disse forholdene finnes i undertegnedes forskingsrapport «Staten og krigsbarna. En historisk undersøkelse av statsmyndighetenes behandling av krigsbarna i de første etterkrigsårene», IKS/UiO, september 2004, som sammen med Dag Ellingsens «Krigsbarns levekår» SSB 2004/19, utgjorde de to første rapporteringene fra krigsbarnprosjektet.