Hvor står du?

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 12. februar 2021


Mener Pål Steigan at vi har en helsekrise og en livsfarlig pandemi? Hans innlegg i Klassekampen 11. februar tyder ikke på det. Det er en «klassekrig» vi har med å gjøre. Det står til og med i overskrifta. Pandemien er noe superkapitalistene og vår egen overklasse har funnet på for å stenge ned produksjonen og frata folk rettigheter og levestandard.

Hva da med de to millionene døde? Det kommenterer han ikke. Han bare svarer at det i Norge var tre ganger så mange som døde under influensaen i 2017.

Steigan kunne imidlertid gått nærmere inn på årsakene til at så få har dødd i Norge, sammenliknet med nesten alle andre land. Årsakene er sikkert mange. Men det kan ha å gjøre med at helsemyndigheter, regjeringa og Stortinget har gjort noe fornuftig.

Rødt har hele tida slåss mot at regjeringas tiltak skal ramme arbeiderklassen. Men vi er ikke imot fornuftige tiltak mot smitten. Tvert imot.

Vi krever at myndighetene må beskytte befolkningen, også med fornuftige karantenetiltak. Steigan derimot, krever «full gjenåpning» og at regjeringa skal avsettes og straffes. Hvordan tenker Steigan seg at det skal kunne skje? Revolusjon? Statskupp? Hvilken planet er han på? Jeg minner om at hovedparolen for den demonstrasjonen der han holdt tale 19. desember virkelig var «Full gjenåpning». Og hvem ville da bli rammet av en påfølgende smittebølge? Det er jo vanlige folk, våre folk. Dette er helt i strid med hva Rødt står for.

Steigan hopper over det han blir spurt om, og svarer i stedet med en type kapitalismekritikk som kan høres tilforlatelig ut. Det er slik han også gjerne svarer på kritikk på steigan.no. Men faktum er at han 19. desember holdt tale for folk fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen, Sian og «Alliansen» (Hans Jørgen Lysglimt) og noen andre, hvor han med vidd og trøkk tillot seg å bruke motstandskampen 1940–45 som eksempel, ja til og med sin egen familie, og utnevnte møtelederen til vår tids «partisanleder».

Det er jo ganske fantastisk å sammenlikne denne gjengen av rasister, innvandringsmotstandere, konspirasjonsfantaster og Holocaust-fornektere med motstandsbevegelsen under krigen. Jeg tror mange med meg etterlyser et klart svar fra Steigan om dette er hans nye politiske venner.