Kjempe i krig og fred

av Lars Borgersrud, Morten Conradi og Alf Skjeseth

Publisert i Klassekampen 10. desember 2016


Harry Sønsterød fra Asker, en ruvende kar på flere vis, fylte 95 år i går. Han er blant de få veteranene fra motstandskampen under andre verdenskrig som fortsatt har krefter til å delta i opplysningsarbeid og minnemarkeringer.

Harry var en betrodd skikkelse i sabotasjeorganisasjonen kjent som Osvald-gruppa, etter lederen Asbjørn Sundes dekknavn.

Osvald-gruppa blir ofte omtalt som «kommunistisk», for Sunde og flere andre var kommunister. Men Harry er et eksempel på at gruppa favnet mye breiere. Selv kom han fra en kristen familie som gjorde rett og skjel for seg i all sin ferd. Han og brødrene så det som sin plikt å engasjere seg i motstanden mot de tyske okkupantene, koste hva det koste ville.

Harry kom med i Milorg, men var frustrert over passiviteten. Vendepunktet kom da han i april 1943 passerte det utbrente arbeidskontoret i Pilestredet etter Osvald-gruppas aksjon kvelden før. Her var det noen som ville noe! Harry kom i kontakt med Asbjørn Sunde, som sa at han måtte regne med å «miste livhanken» dersom han ble med i gruppa.

Det skremte ikke Harry, som bare 22 år gammel snart fikk lederoppgaver i Sundes organisasjon. Han hadde regionalt ansvar i Vestfold og Telemark. Våren 1944 ledet han blant annet anslag mot arbeidskontoret i Tønsberg og Modum sparebank i Vikersund. «Jeg så døden i øynene mange ganger», sier han.

Asbjørn Sundes justis kunne være hard også i egne rekker, men Harry var blant dem som våget å opponere. Når Osvald-gruppa omsider har fått den anerkjennelse den fortjener, framhever Harry lederegenskapene til Sunde som avgjørende for hva de fikk utrettet: «Han var en god leder og en fin kamerat».

Etter krigen konsentrerte Harry Sønsterød seg om fredens oppgaver, og han ble en samfunnsbygger i dobbelt forstand. Med suverent praktisk håndlag, teknisk innsikt, kjempekrefter og arbeidskapasitet ble han en av Oslos sentrale byggeledere, med hovedansvar for flere signaturbygg, samtidig som han egenhendig bygde flere bolighus.

Det gikk flere tiår før Harry kom i kontakt med gamle krigskamerater og ble sentral i miljøet som har jobbet for å få krigssabotørenes historie fram i lyset. Han har de siste årene bidratt mer enn noen for å gi Osvald-gruppa et ansikt i offentligheten.

Som pensjonist setter han pris på den oppmerksomhet han unngikk tidligere i livet. Han håndterer medier og offentlig oppstuss med samme trygge sinnsro som gjorde ham til en motstandskjemper av rang. Sommeren 2014 gikk historien landet rundt om hvordan Harry gjennomskuet en svindler som ville lure eldre mennesker for penger, og sendte ham i armene på politiet.

Harry Sønsterøds navn vil for alltid bli stående i historien om kampen for Norges frihet. Vi gratulerer hedersmannen med de 95, og ønsker ham alt godt.