Korrekt eller ikke?

av Lars Borgersrud

Publisert i Dagsavisen 19. april 2010


Under overskrift en «Ikke helt korrekt» beriktiget jeg 12. april Erik Sagflaats oppgaver over tapstall fra felttoget i 1940 og hans bruk av begrepet «allianse» om ikke-angrepsavtalen mellom Sovjet og Tyskland i 1939.

Jeg skrev også at Sovjet med denne avtalen «normaliserte» sitt forhold til Tyskland på linje med de vestlige stormaktenes forhold til Tyskland. Sagflaat svarer 14. april at det reelt var en «allianse» på grunn av den hemmelige protokollen om deling av Polen. Per Egil Hegge skriver (samme dag) at jeg mener at Stalins overgrep i Polen og Baltikum var «normalt». Både Sagflaat og Hegge hopper over det som var saken, nemlig Sagflaats «ikke helt korrekte» tapstall fra krigen og «ikke helt korrekte» formelle betegnelse på ikke-angrepsavtalen (som «allianse»).

Er korrekte opplysninger om krigen viktig? Noen eksempler: Storbritannia inngikk i 1935 en flåteavtale med Hitler som ga grønt lys for opprustningen av nazistatens marine. Storbritannia og Frankrike opprettet i 1936 en ikke-intervensjonsavtale som ga Spania til Franco. Storbritannia og Frankrike ga i 1938 Tsjekkoslovakia til Hitler gjennom München-forliket. Dette var alle avtaler, ikke allianser.

Ikke desto mindre kostet disse avtalene kanskje mengder av menneskeliv før storkrigen startet. Det gjorde dem ikke til del av noen allianse mellom Storbritannia og Tyskland. Sovjets ikke-angrepsavtale med Tyskland i 1939 var et resultat av at vestmaktene ikke ville inngå en militærallianse med Sovjet mot Hitler. Det innringede Sovjet ønsket da også tysk støtte til å få tilbake de landområdene som de hadde mistet som følge av første verdenskrig.

Hegge peker på at denne politikken hadde «sine tvilsomme sider» og insinuerer at jeg ikke «vedgår» det. Vel, det er kanskje å dra det langt? Jeg kunne svare at Hegge, som jo er kjent for sitt allsidige og sterke antiimperialistiske engasjement og sin aldri hvilende språkspalte, plutselig ikke lenger er opptatt av hverken imperialisme eller å holde orden på begrepene. Men det skal jeg ikke gjøre.