Marit Odlaug Eggen Øgrim

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen, Aftenposten og Dagsavisen 2. april 2008


Marit Odlaug Eggen Øgrim døde fredelig etter et kort sykeleie 25. mars 2008. Hun ble født 3. februar 1915 i Stod i Nord-Trøndelag, og vokste opp på Forset, hos foreldrene Albert og Marie Eggen og seks søsken.

Det var svært få kvinner fra landsbygda som tok artium, og elevene på landsgymnaset måtte til Trondheim for å ta eksamen. Der tok Marit examen artium i 1934.

I Trondheim traff Marit Otto Øgrim, som hun ble gift med i 1938. Hun var radikal, opptatt av kvinnesaken og fredssaken, holdninger som betydde mye for henne og som hun beholdt resten av livet. Hun ville studere ernæringsfysiologi, men det var et nytt fag, og ikke så enkelt å få til. Etter ekstra studier i kjemi, plantefysiologi, fysiologi og fysiologisk kjemi, samt ett år ved Statens lærerinneskole i husstell, flere søknader og samtaler med både landbruksdirektør og landbruksminister, fikk hun endelig opptak til studier ved Ernæringsinstituttet i 1940. Hun tok magistergrad i 1946 over tema om konservering av grønnsaker.

Krigen ble et avbrudd. Marit bodde med Otto i Oslo. Han var kommunist og fysiker og ble tidlig trukket med i ledelsen av den illegale militære etterretningsorganisasjonen XU. Gjennom krigsårene var Marit hans aldri sviktende assistent, kollega og medhjelper i dette farlige arbeidet. Deres stadig skiftende leiligheter ble om natten omgjort til fotolaboratorium, hvor tusener på tusener av dokumenter ble avfotografert, forminsket og ekspedert til Stockholm og London. Derfra dannet dette materialet grunnlag for sabotasje, bombing og andre krigshandlinger.

Etter et opphold i Storbritannia i 1948–49 for å studere kosthold, ble hun ansatt ved Statens forsøksvirksomhet i husstell (nå Statens institutt for forbruksforskning).

Marit ble nå en av pionerene i moderne kostholdsforskning. Yrkeslivet avsluttet hun i 1984 etter å ha ledet Avdeling for kostholdsforskning ved Universitetet i Oslo fra 1966. I løpet av sin yrkeskarriere arbeidet hun også for og ved Statens lærerinneskole i husstell, Statens ernæringsråd, Landbruksvitenskapelig forskningsråd. Hun bidro i en rekke offentlige utredninger, og ikke minst Næringsmiddeltabellen.

Marit ble enke i 2007. Hun og Otto holdt sammen hele livet og fikk to barn, Tron (f. 1947, d. 2007), og Leikny (f. 1953).

Bisettelsen finner sted torsdag 3. april kl. 14.30 i Østre krematorium, lille kapell.