Merkelig koronaprotest

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 8. februar 2021


Den 19. desember ble det arrangert en protestmarkering mot koronatiltakene foran Stortinget, der også Pål Steigan talte. I talen, der han presenterte seg som redaktør av nettavisa steigan.no, kom han med synspunkter som overrasket. Jeg har ikke fulgt så godt med på hva han har skrevet i nettavisa, men har tidligere hatt tiltro til hans politiske dømmekraft.

I talen sa han at Norge nå har en «ulovlig» regjering, som ikke bare må fradømmes sin stilling gjennom riksrett, men også dømmes ut fra straffeloven, på grunn av at en rekke lover er satt til side. Et slikt lovbrudd var etter hans syn påbud om å bruke munnbind på jobben, noe han mente var ulovlig og juks ut fra smittevernloven.

Steigan uttalte videre at det var en tilsnikelse å hevde at vi har en farlig epidemi i Norge. Hele systemet med testing og smittemåling og tiltak mot smitte var etter hans syn basert på vitenskapelig svindel. Han mente at 90 prosent av positive tester sannsynligvis var falske positive.

Videre sa han at det er en gruppe superkapitalister som står bak. De har ikke bare regissert den internasjonale kampanjen mot denne innbilte smitten, men også produksjonen av munnbind og vaksiner og i det hele tatt styrt medias fokus internasjonalt og her hjemme i en enestående løgnkampanje. «Det er den største klassekrigen i historien» som disse superkapitalistene står bak, men som Hitler tapte Andre verdenskrig, vil disse «gangsterne» også tape denne krigen mot verdens befolkning, avsluttet han.

Rødt har gang på gang advart mot at store norske kapitalister høster rikelig av de statlige korona-kompensasjonene som Stortinget bevilger, mens permitterte og oppsagte arbeidsfolk tar store tap og får innskrenket sine leveforhold og redusert sin levestandard. Det er ingen tvil om at norsk og internasjonal storkapital utnytter krisa til sin fordel. Det er imidlertid et langt skritt fra å kjempe mot dette, til å benekte koronakrisas eksistens.

Det kan se ut som at Steigan i det hele tatt benekter at det finnes noen pandemi. Det er svært langt fra å ivareta vanlige menneskers interesser og behov, i forhold til en livsfarlig sykdom som inntil nå har tatt over to millioner menneskeliv.