Militær spagat

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 10. desember 2016


Sven Holtsmark og Torunn Haaland skriver i Klassekampen 8. desember som om Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole (FHS) har som formål å være en vanlig fri og uavhengig akademisk forskingsinstitusjon. Men på hjemmesida til FHS står det noe helt annet:

«Forsvarets høgskole (FHS) [ ...] har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse – de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt. [ ...] Utdanningstilbudet skal forberede militært og sivilt personell til å kunne bekle sentrale posisjoner i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt»

Videre forteller hjemmesida at FHS består av Forsvarets stabsskole (FSTS), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NIH/F), Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus), og Sjefskurs, og at de utdanner cirka 700 studenter i året og har cirka 200 ansatte.

Det er vel ikke helt det samme som fri akademisk forskning? Andre deler av staten pleier gjerne å henvende seg til kvalifiserte forskingsmiljøer når de har behov for forsking. Ellers blir de skarpt kritisert for å forsøke å påvirke resultatet.

Men ikke Forsvaret. Forsvaret gjør forskerne til egne ansatte. Det ser ikke ut til at Holtsmark og Haaland forstår forskjellen.