Påstander uten kildegrunnlag

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 28. oktober 2013


Aftenpostens Inger Anne Olsen drar i kommentaren «Kriger for et livssyn» 23. oktober en parallell mellom dem som i forløpet til annen verdenskrig deltok i forsvaret av den lovlige spanske republikken mot fascismen, og dem som reiser for å kjempe i høyreekstremistiske og fascistiske islamistgrupper i Syria. Hun hopper elegant over at det dreier seg om vidt forskjellige livssyn. Hvis hun er opptatt av det, burde hun kanskje heller ha nevnt de over tre ganger så mange som meldte seg som frivillige til Finland kort tid etter borgerkrigen i Spania, eller de 20 ganger så mange frontkjemperne som meldte seg til SS-fronttjeneste?

Enda merkeligere er hennes forsøk på å koble dette sammen med AKP. Hun skriver nemlig, i et forsøk på å dra nok en parallell, at AKP «utarbeidet lister over hvilke nordmenn som først skulle henrettes når revolusjonen var et faktum». Det er vel nytteløst å be Olsen om å dokumentere, eller å be Pressens Faglige Utvalg om å ta det opp. Slike påstander i mediene har en rekke ganger blitt påvist som en «avisand», uten kildegrunnlag. Derfor er det merkelig at den kommer på trykk som opplest fakta av en avisredaksjon, hvis sjefredaktør utmerket godt vet at dette er tøys.


Aftenposten 30.10.2013 Seksjon: 2 Side: 7 Korrigeringer

Ingen lister

I en kommentar i forrige uke sto det at Arbeidernes Kommunistparti utarbeidet lister over hvilke nordmenn som først skulle henrettes når revolusjonen var et faktum. AKP proklamerte riktignok væpnet revolusjon, men det ble ikke utarbeidet slike lister.