Rapport til fienden i 1940

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 10. november 2007


I forbindelse med Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge er forfatteren gang på gang blitt konfrontert med at Bjørn Østring ikke snakker sant om hva han var med på. Under felttoget i 1940 skal han ha vært en lojal forsvarsvenn som forsvarte Norge, så langt han kunne, skriver Bryne.

Politikerne hadde skylden, forteller Østring. På tross av dokumentasjon på noe annet, fortsetter Bryne å kommentere som om disse opplysningene ikke foreligger. Det er derfor nødvendig å gjengi den etterretningsrapporten som Østring skrev 10. og 11. april 1940. Rapporten er stilet til Quisling. Den foreligger også i tysk oversettelse i general Engelbrechts arkiv. Så kan leserne selv vurdere lojaliteten til korporal og befalingsmannen Østring i 1940 og dømmekraften (og/eller kunnskapene) til den som har gått god for hans versjon i 2007.

Rapport fra soldat nr. 746 Østring og (...) av IIIbat I.R.5.
Stemningen:Såvell blandt befal som menige er stemningen at intet bør gjøres og at man må la tysker og engelskmenn kjempe seg i mellom. Det er meget stor stemning i nasjonal retning. De nasjonale i kompaniene arbeider målbevisst. Soldatene får vite svært lite, bare rykter sirkulerer.
Militære stilling:II/bat. av I.R. 6 + 2 mitraljøse kompanier + 4. gardekompani + en del tren og artilleri ligger langs Andelva fra Eidsvold verk og vestover ikke under 1200 mann. (Dette var ved 11 tiden 10/4. Meningen var da å ligge over. Telter var reist).Broen ved Eidsvold var sperret også av artilleri. Alle broer fra Minnesund og nordover langs Mjøsas vestside er sprengt i luften av sivile borgervern. Også fra Hurdalen og over til Toten er broene ødelagt. Der hvor veien til Hurdalen svinger opp fra Gjøvikveien er Hvinden Haug og hele hans stab innkvartert. Fra Dal st. og sydover var ikke militære å se i det hele tatt. Vi kjørte over Gardermoen og kunne ikke se militære her. Det ble også fortalt at Trandum sto tom, de syke som lå her tidligere på dagen var uten mat og forpleining.
Ad ordrer: Alle som skulle melde seg på Gardermoen 9. ds. fikk utlevert sitt tøy og etter en times tid, ble dette tatt inn og karene fikk reise igjen. Syd for Jessheim lå vi ca. 600 mann da Tyskerne kom nordfra med alt materiell fra Gardermoen, vi var allerede gått ut i stillinger og befalt å gjøre mest mulig motstand, men fikk så plutselig beskjed om at Tyskerne skulle slippe igjennom da de skulle ha gisler på bilene. En tropp med Maskingeværer ble avvebnet. Noen folk tatt til fange. Da Tyskerne reiste var det ganske meget vifting, og sigaretter som ble kastet ut ble med glede mottatt.
Bjørn Østring (sign), NN (sign)