Sandermoses og Skarstein

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 19. desember 2008


Jeg leser alltid Jørgen Sandermose med interesse. Derfor synes jeg det er dumt og bortkastet at han velger en så overdrevent polemisert form at hans innsikt blir utilgjengelig for mange. Og at han fortsetter med det, i stedenfor å lytte (Klassekampen 17. desember). Vi er så få på venstresida, at det er meningsløst å bruke opp kreftene på å dundre løs på hverandre på denne måten. Nå er tida virkelig kommet til å brette opp armene i kapitalismekritikk. Da trenger vi både Skarstein og Sandermose.