«Tyskerjentene»

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 25. april 2008


Bjørgulv Braanen mener debatten om «tyskerjentene» er så viktig at han skriver innlegg i Klassekampens spalter til debatt i andre aviser istedenfor å svare på innlegg i sin egen. Og mens han i Klassekampen 25. mars beskrev «tyskerjentene» som prostituerte, er han 22. april kommet til at de handlet ut fra «kjærlighet til fiendens soldater». Det er viktig av hensyn til framtida konkluderer han: «hvordan man må handle i en eventuell fremtidig situasjon der friheten er truet og landet blir okkupert.»

De fleste mener vel at debatten handler om et historisk spørsmål: det faktiske samarbeid med fienden som fant sted 1940–45 og de virkelige «tyskerjentene» den gang. Hva Braanen måtte mene om framtida er neppe så viktig i denne sammenhengen. 2. verdenskrig kommer neppe tilbake.

Om «tyskerjentene» svekket «isfronten» mot fienden 1940–45 eller ikke, innbyr til en debatt om den faktiske motstandskampen som fantes. Selv om de fleste er enige i at det var beklagelig at mange ikke forsto at samarbeid med fienden svekket motstandskampen, så må man spørre hva som svekket den mest; næringslivslederne, embetsmennene og offiserene som gjorde at Norge produserte det remmer og tøy kunne til den tyske krigshusholdningen, eller om det var kjærlighet mellom tvangsutskrevne tyske arbeidergutter og norske jenter nederst i samfunnet? Det er svaret på dette spørsmålet som viser om man baserer resonnementet på kjønnsbestemte fordommer eller hva som foregikk i den faktiske krigen.