Ubesvart

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 1. februar 2017


Forsvarets forskere Kjetil Henriksen og Sindre Weber hevder i nokså like innlegg i Aftenposten, Klassekampen og Dagsavisen i forrige uke at det ikke var en politisk begrunnelse for manglende dekorasjoner og at utdelingene var likebehandlet. Ikke i noen av disse besvarer de spørsmål om likebehandling som gang på gang er stilt dem i offentlighet. Det er vanskelig å forstå om det er fordi spørsmålene er for vanskelige eller fordi de ikke ønsker å besvare dem. Jeg skal for siste gang forsøke igjen:

1. Var det likebehandling når nordmenn fra den kommunistiske motstandsbevegelsen som falt i motstandskampen ikke fikk krigsmedaljen post mortem, en medalje som ut fra sine statutter skulle gis til alle som falt?

2. Var det likebehandling når nordmenn i britiske spesialavdelinger ble dekorert, men ikke nordmenn i hjemlige motstandsorganisasjoner?

3. Var det likebehandling når nordmenn i britiske spesialavdelinger ble dekorert, mens nordmenn i sovjetiske spesialavdelinger ikke ble det?

4. Mener Henriksen og Weber at Sovjet ikke var folkerettslig alliert med Norge?

5. Var det likebehandling at den kommunistiske motstandsbevegelsen ikke fikk være med i Hjemmestyrkenes Råd?

6. Kan de dokumentere at Hjemmestyrkenes Råd noen gang besluttet – eller i det hele tatt uttalte noe – om at den kommunistiske motstandsbevegelsen ikke skulle dekoreres?