«Vi sloss for Norge»

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 14. desember 2007


I Aftenposten 7.12. beklager Svein Blindheim at debatten etter utgivelsen av Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge har dreid seg om Østrings bidrag og ikke hans. Det er vel et spørsmål han burde rette til utgiverne, som er ansvarlige for utformingen av boken og Østrings bidrag.

Hvis vi ikke hadde tatt opp Østrings usannheter ville vi sviktet som historikere. Vi må spørre om empiriske fakta lar seg etterprøve. Den kritiske historikeren Blindheim burde også ha gjort det. Men i boken har han en rolle til, nemlig som krigsdeltager og motstandsmann, og det er i den rollen han låner sitt navn og sin livshistorie til en som grovt fortegner virkeligheten. Det er synd. Mange skriver til meg at de er dypt rystet over ord som «krigshelt» om Østring. For de fleste er jo «helt» noe positivt.

Forsoning kan være så mangt: Inngang til sannhet, som i Sør-Afrika, eller som et privat ritual, som i dette tilfelle. Det må vi bare akseptere. Vi må også ta med oss at Østring vil beholde sin nazisme i fred. Men ikke at forlaget publiserer usannheter.

Ikke lojal

Etter at Østring har blitt konfrontert med noen eksempler, lar han Bryne på sine vegne skrive i en avisartikkel at han nok må ha visst at han overtok en jødeleilighet. Han beklager nå at han har glemt det! Men ennå ikke et ord om spionasjen under felttoget. Og trist nok, her er det altså Blindheim som taler Østrings sak. Han skriver feilaktig at jeg (LB) gjør Østring til en «hovedperson i felttoget i april 1940»! Mens det jeg gjør bare er å dokumentere at Østring ikke snakker sant; han var ikke en lojal nordmann, som er budskapet i boken.

Det er dumt å vri debatten slik. Det er det også når Blindheim finner «det påfallende» at min kritikk «sammenfaller» med Arnfinn Molands kronikk 24.11. Jeg finner absolutt ikke noe sammenfall. Moland skriver ikke om Østring i det hele tatt.

Blindheims egne perspektiver i boken er jeg enig i. Men det han skriver om dette i Aftenposten er så uklart at det krever mer spalteplass enn denne nedkortede replikken har fått.